SK7BQ har nåtts av nya dödsbud, våra medlemmar:

SM7AWE Leif Holst Simrishamn

samt

SM7CZV Birger Fahlby Kristianstad

har nyligen gått bort.

 

Vila i frid.

Vännerna i SK7BQ

Idag på morgonen 26-mars fick SK7BQ ett dödsbud.
SM7ESB Christer Magnusson Åhus har avlidit 25-mars.

Tankarna går till Rose-Mari och familjen.

Vännerna i SK7BQ
Ewe SM7BHM/Ordf.

 Rolf_r.jpg

Rolf Jönsson SM7URT Silent Key

 

Vi har återigen mötts av meddelandet att en av våra klubbmedlemmar har lämnat oss.

Rolf Jönsson SM7URT, har efter en tids sjukdom somnat in.

Rolf var den som alltid ställde upp när det var något arbete på gång. Detta oavsett om det gällde något projekt i klubblokalen vid våra stationer och antenner, Bockebodaträffen eller något annat radioprojekt.

Rolf med sina gedigna tekniska kunskaper visade alltid prov på sin förmåga att lösa problem, t.ex. vid arbetet med APRS-noden, repeatern och antennerna. Rolf var aldrig främmande för att hugga i.

Saknaden efter Rolf är stor, våra tankar går till hustrun Lena och övriga i familjen.

Vila i frid

Kamraterna i SK7BQ / Ewe SM7BHM och Håkan SM7FLD

Vår förening har nåtts av ännu ett sorgebud

Vår medlem Gunnar SA7BOB, är silent key.

Gunnar somnade in den 30 december.

 

Vila i frid.

Styrelsen i Kristianstads Radioamatörer genom Ewe Håkansson                              

Styrelsen sammanträdde 2015-03-15. Det beslutades bland annat att på prov införa ett nyhetsbrev som ska publiceras på webbsidan efter varje styrelsemöte, med en kort sammanfattning om vad som kommit upp.