Skriv ut

Styrelsen sammanträdde 2015-03-15. Det beslutades bland annat att på prov införa ett nyhetsbrev som ska publiceras på webbsidan efter varje styrelsemöte, med en kort sammanfattning om vad som kommit upp.

 

Kassören meddelar att det finns medlemmar som ännu inte betalt de 200 kronor som medlemsavgiften är på för 2017. De ska få en påminnelse, men medlemskapet kommer inte att kunna förlängas om de inte betalar.

Det årliga evenemanget i Tivoliparken kommer inte föreningen medverka på, utan fokus från SK7BQ kommer istället läggas på Challandagen den 3 juni och Bockebodaträffen den 17 juni. Funktionärer önskas till dessa aktiviteter. Du kan anmäla dig här.

Studiebesök är på gång, men kommer förmodligen att ske under kontorstid. De som är aktuella är SVT i Malmö, SR i Kristianstad samt Everöds flygplats. Vi väntar svar från dem angående vilka dagar/tider vi är välkomna.

Vi diskuterade att försöka vara aktiva i SMSS i år. Det ska försöka läggas som field day eller medlemsmöte.

Det jobbas vidare med AMPRnet och när vädret ger möjlighet för att testa LoS för microvågslänk kommer en sådan börja monteras som ett första steg att sätta upp en koppling mellan internet och klubblokalen.

Klubben kommer att få tillgång till en DMR-repeater. Denna kommer driftsättas på prov, och då ersätta den bef. 70cm-repeatern och därmed tillåta både vanlig analog FM och DMR.

Vi ska ta tag i – och styra upp – webbsidans innehåll. En policy ska sättas ihop för att lättare ge medlemmarna möjlighet att bidra med egna artiklar.

Styrelsen

 

 

Träffar: 669