Styrelsen sammanträdde 2015-03-15. Det beslutades bland annat att på prov införa ett nyhetsbrev som ska publiceras på webbsidan efter varje styrelsemöte, med en kort sammanfattning om vad som kommit upp.