Idag på morgonen 26-mars fick SK7BQ ett dödsbud.
SM7ESB Christer Magnusson Åhus har avlidit 25-mars.

Tankarna går till Rose-Mari och familjen.

Vännerna i SK7BQ
Ewe SM7BHM/Ordf.

Vår förening har nåtts av ännu ett sorgebud

Vår medlem Gunnar SA7BOB, är silent key.

Gunnar somnade in den 30 december.

 

Vila i frid.

Styrelsen i Kristianstads Radioamatörer genom Ewe Håkansson                              

Styrelsen sammanträdde 2015-03-15. Det beslutades bland annat att på prov införa ett nyhetsbrev som ska publiceras på webbsidan efter varje styrelsemöte, med en kort sammanfattning om vad som kommit upp.

 Rolf_r.jpg

Rolf Jönsson SM7URT Silent Key

 

Vi har återigen mötts av meddelandet att en av våra klubbmedlemmar har lämnat oss.

Rolf Jönsson SM7URT, har efter en tids sjukdom somnat in.

Rolf var den som alltid ställde upp när det var något arbete på gång. Detta oavsett om det gällde något projekt i klubblokalen vid våra stationer och antenner, Bockebodaträffen eller något annat radioprojekt.

Rolf med sina gedigna tekniska kunskaper visade alltid prov på sin förmåga att lösa problem, t.ex. vid arbetet med APRS-noden, repeatern och antennerna. Rolf var aldrig främmande för att hugga i.

Saknaden efter Rolf är stor, våra tankar går till hustrun Lena och övriga i familjen.

Vila i frid

Kamraterna i SK7BQ / Ewe SM7BHM och Håkan SM7FLD

Hej

Nu står julen inför dörren och vi tackar för det här året. Vi har redan börjat jobba med vårens program, vi har tagit hänsyn till önskemål som framkom i enkäten. Det som var mest efterfrågat var studiebesök och vi har 2 olika vi jobbar med. Även föredrag utlovas.

Du är förstås varmt välkommen tillbaka efter nyår, vi startar onsdagen 11-jan  19.00 i klubblokalen.

God Jul och Gott Nytt År

SK7BQ/styrelsen    

Ewe SM7BHM