DMRlogo.jpg

En artikelserie om DMR, Digital Mobile Radio

DMR ger dig möjlighet att prata med HAM's över hela världen m.h.a. en liten handapparat, detta med en ljudkvalitet som är fantastisk. I denna artikelserie beskrivs systemet på ett detaljerat, men överskådligt sätt. Följ med på resan i den digitala världen!

 

 

 

 

Del 1 Vad är DMR?

Del 2 Bli QRV på DMR

Del 3 Vad är en Code Plug? Uppdaterad 170531

Del 4 Vi gör en Code Plug från början! (Arbete pågår.)

Del 5 Kom igång! (Kommande artikel)

 

Av Håkan Svensson SM7FLD

Under detta menyval finner du DMR-relaterade artiklar.

hakan m

-Hur jag gjorde för att komma igång med DMR!
Innan jag beställde min radio, läste jag på ämnet på nätet. Det finns mycket information att hämta här, det gäller dock att se upp, det går ganska lätt att hamna på fel spår och det är jobbigt att backa för att ta nya tag alltför många gånger!

Steg 1 är att skaffa sig ett "telefonnummer", ett DMR-Id, det gör man enklast genom att registrera sig här Det behövs en kopia av ditt cerifikat i digitalt format för detta!

Steg 2 innebär att söka information om vad som gäller, vissa radioapparater är INTE godkända för användning i nätverket. Vi måste ha klart för oss att köra DMR innebär att vi ansluter oss till det globala nätverket "Brandmeister" och det innebär att vi har att  rätta oss efter vad som gäller där. Om du försöker att använda en radio som inte är godkänd för användning, så stängs ditt DMR-Id av, vilket får anses vara något mindre positivt för verksamhetens fortsatta bedrivande!

Steg 3 Nu är det läge på att skaffa sig en radio, den klart dominerande radion i den lägre prisklassen är Tytera MD-380 UHF (De flesta DMR-repeatrarna kör på 70cm). Denna radio figurerar även under andra fabrikat i likhet med många andra produkter från Kina. Byggkvaliteten är förvånansvärt god och audiokvaliteten likaså, mycket av allting för en modest peng, således! Om man önskar gå upp ett eller några snäpp, så är det radio av fabrikat Hytera som gäller, denna radio finns i flera utföranden, PD-685 är en proffsvariant, AR-685 är nästan identisk, här har tillverkaren dock strippat bort ett antal funktioner som inte anses vara behövliga för oss amatörer, detta speglar sig också på priset! Top End-brand anses av många vara en Motorola, detta är ju en tillverkare sedan många år, känd för sina kommersiella högkvalitetsapparater, något som också speglar sig i priset och krånglet med licenser för programmeringsmjukvaran!

Steg 4 Under tiden som du väntar på ditt paket, har du möjlighet att göra din s.k. Code Plug, detta innebär inte att du börjar med träsnideri eller metallslöjd, utan att du helt enkelt gör ett program på din PC som innehåller de repeatrar och kanaler du vill ha!

Nästa artikel i serien:

DMR del 3: Code Plug.

 

Av Håkan Svensson SM7FLD

hakanJag var länge mycket tveksam, ännu en digital mode att ge sig på, räcker det inte med de vi redan har: Icom's D-star och Yaesu System Fusion C4FM?

–Nu är det ju bara på det viset att nyfikenheten är en drivfjäder som inte är att bortse ifrån... 

Så var cirkusen åter igång, läsa på nätet, programmera, göra om, göra rätt... Det blev några försök innan det tog sig, så att säga! -Vad är då DMR? Förkortningen utläses "Digital Mobile Radio" vilket är ett radiosystem sprunget ur och avsett för den kommersiella marknaden. Systemet används bl.a. av våra s.k. "blåljus-myndigheter" och tekniskt sett så benämnes det i den paketeringen för system TETRA (Terrestrial Trunked Radio) och följer den Europeiska standarden ETSI. För att göra förvirringen total, så har man dessutom klistrat på en etikett på vilken det står att läsa: "RAKEL".

Det finns dock en del fundamentala skillnader mellan TETRA och "vanlig" DMR, såsom frekvensallokering och användningen av teknikerna TDMA/FDMA.

En väsentlig skillnad är att i system TETRA används upp till fyra tidsluckor (=fyra samtidga QSO:n på samma QRG) medans vi får nöja oss med två tidsluckor i system DMR. En anmärkningsvärd notering är att strömförbrukningen anges till 40% lägre på DMR kontra motsvarande analog kommunikation! I anspråktagen bandbredd uppges till 12,5 kHz för DMR och 25 kHz för TETRA.

En kontroversiell fråga: Är denna form av amatörradio att anse som, ja just "amatörradio"? –Vi använder ju oss av det icke helt okända Internet som bärare av vår kommunikation? Det världsomspännade amatörradionätverket "Brandmeister" (Kommer att beskrivas i kommande artikel) bygger på att våra radioapparater vilka egentligen benämnes "terminaler", kommunicerar via repeater eller ibland en hotspot över Internet till en (eller flera) nationella servrar vilka administreras av en "master", vilka i sin tur pratar "mit den über-server" belägen någonstans på terra firma.

För min del så väljer jag att tveklöst svara Ja! Jag väljer att betrakta DMR som en teknisk landvinning vilken har kommit oss tillgodo! För att ge någon form av belägg för detta, så hävdar jag att Internet INTE är nödvändigt, men ger väsentligt utökade möjligheter. Två amatörer KAN de facto utan Internetanslutning prata lokalt över en DMR-repeater, så länge båda befinner sig inom repeaterns hörbarhetsområde! Se utförligare fakta om detta i följande artiklar.


 

Detta var den första artikeln i min serie om Digital Moble Radio, den åtföljs av ytterligare två artiklar, ev. kommer det en avrundande artikel när jag har skaffat mig lite mer erfarenhet i ämnet, håll till godo!

Nästa

Del 2, Bli QRV på DMR

 

Av Håkan Svensson SM7FLD

Kom igång med DMR, del 3: Code plug

Beskrivning

hakanI DMR-sammanhang är en Code Plug ingenting annat än en beskrivning av hur kanalerna är organiserade. En Code Plug skapas och redigeras m.h.a. en programvara, Customer Program Software, förkortat CPS.

Detta program skapar / redigerar en datafil med ändelsen .rdt. Programvaran är knuten till fabrikat / modell av radion och är därför inte direkt utväxlingsbar mellan olika radiofabrikat. Det lär dock finnas tredjepartsprogram som löser detta. Jag namnger mina Code Plug's så här: MD380_FLD_170523_1.rdt Detta läses: "Radio modell MD-380 användare SM7FLD och datum för denna Code Plug samt version" om jag gör fler än en med samma datum, vilket händer...

En Code Plug består (grovt) av följande komponenter:

General Settinggeneralsettings

Här anger du dina basala uppgifter:

 • Radio-Id (=DMR-Id) Viktigt!
 • Radionamn =Din anropssignal
 • Intro Screen Något du associerar till din radio

 

 

Contacts

En lista innehållande kontakter (jmfr med en adressbok där namnet = callet och telefonnummret = DMR-ID).Till dags dato innehåller den globala kontaktlistan fler än 61 000 anropssignaler och det tillkommer dagligen nya!
Det finns privata (private) kontakter, jag har t.e.x. 2407056 och det finns grupper (groups).

Vi använder privata kontakter för att rikta ett anrop till EN specifik motstation, detta innebär dock INTE att vi pratar "privat", det gör vi ju inte som radioamatörer, eller hur?

Vi använder gruppanrop när vi riktar oss till en avgränsad grupp användare, dessa kallas då för talgrupper (Talk Groups), några exempel:contacts

 • Talgrupp 9 = Lokal (går endast ut över repeatern du är uppkopplad över)
 • Talgrupp 91 = World Wide
 • Talgrupp 92 = Europa
 • Talgrupp 927 = Norden
 • Talgrupp 238 = Danmark
 • Talgrupp 240 = Sverige
 • Talgrupp 2400 = SM0
 • Talgrupp 2407 = SM7

Observera att systemet "ärver" inte talgrupper som existerar längre ner i "hierarkin". Om du använder TG91 World Wide, innebär detta INTE att du samtidigt går ut på TG92 Europa eller TG240 Sverige!

När du pratar med någon HAM-fellow UTAN att använda er av en repeater så kör du i DMO, Direct Mode Operation. Även här måste du "ringa upp" den du vill ha QSO med. Detta gör du genom att antingen slå upp användaren i kontaktlistan, eller genom att helt enkelt manuellt knappa in motstationens DMR-Id under menyvalet "Contacts" och "Manual dial".

Eftersom DMR använder s.k. TDMA (Time Division Multiple Access) som ger oss tillgång till två tidsluckor benämnda Tidslucka 1 och Tidslucka 2 (Time Slot 1 och Time Slot 2), förkortat TS1 och TS2, kan vi därför koppla upp två användare samtidigt, en per tidslucka över samma repeater, dock INTE på samma talgrupp!

För att fördela belastningen på repeatern, är talgrupperna oftast fördelade på ett sätt som anses ge det bästa utnyttjandet. De flesta repeatrar har som standard upplägget med TG91, 92 och 927 på TS1 och TG240 och 240x där x = distriktssiffran på TS2. Detta kallas för statiska talgrupper. Dessa inställningar görs av repeateradministratören. Det går även att koppla upp tillfälliga talgrupper, t.ex TG238 Danmark, detta kallas för Användaraktiverad uppkoppling eller UA (User Activated). Denna uppkoppling är normalt tillgänglig under femton minuter, varefter repeatern återgår till tidigare statiska grupper.

Zones

Zone's eller zoner är bara en metod för att samla en grupp av kanaler. De flesta DMR-radios har en kanalväljare med sexton lägen, En zon kan / brukar användas för att omfatta EN specifik repeater. Det är dock ingenting som hindrar att man använder två eller flera zoner om det finns behov att nyttja fler än sexton alternativ för en repeater (eller Hotspot).zones

 

 

 

 

 

 

 

 

Channels

Channels eller kanaler, innehåller den samlade informationen som behövs för att ansluta till och kommunicera över, en DMR-repeater. Här följer några exempel:channelsinfo

 • Namn på kanalen (t.ex. KSD TG240 Detta anger att kanalen gäller på Kristianstadsrepeatern i DMR-läge för att nå talgruppen "Sverige"
 • Analog eller digital kommunikation? Det går att köra analog trafik om repeatern är inställd för s.k. "Mixed mode". Givetvis kan du även köra analogt mellan två radioapparater i simplexläge!
 • Subton (för analog)
 • Frekvens RX och frekvens TX
 • Color Code (0-15) Fungerar på DMR ungefär som sub-ton på analogt, i distrikt 7 gäller (oftast) Color Code 7.
 • Time Slot (1 eller 2) Här blir det TS2 enligt föregående resonemang.
 • TX (Contact name) t.ex. TG240 Sverige
 • RX-list TG240 Sverige
 • ToT (Time out Timer) Långpratarspärr... 60-180 sekunder?
 • Scanning list Vilka kanaler ska skannas, se avsnittet "Scanning Lists"

I min Code Plug har jag kanske 10-15 kanaler för varje repeater jag vill använda, och lika många för min hotspot. Det fyller snabbt på med kanaler, men flertalet radios kan hantera ~1.000 kanaler.

Så här ser kanalen ut för Kristianstadsrepeatern med inställningar för TG2407 (SM7) i min version av Code Plug

 

 

 

Scanning Lists

Här bygger vi upp en förteckning över de kanaler som vi önskar få skanning på, varje kanal knyts till en sådan skanninglista.scanlist

När du väljer en kanal, får du därmed också den till kanalen knutna skanninglistan tillgänglig.

Sammanfattningsvis:

Kontakter (Contacts), förteckning över talgrupper (TG) och privata DMR-Id / anropssignaler.

Zoner (Zones), här grupperar vi de kanaler vi önskar tillgång till på samma repeater.

Kanaler (Channels), en kanal innehåller information om mode, frekvens, color code (CC), vilken tidslucka den arbetar på (TS1/TS2) samt vilken talgrupp den är kopplad till, T.ex. TG240 Sverige.

Notera att när vi inte använder oss av en repeater, spelar det ingen roll vilken tidslucka vi har inställd. Det är repeatern som sköter synkroniseringen av tidsluckorna och detta faller givetvis bort om vi inte är uppkopplade över en repeater.

 

 

 

 

 

I nästa artikel i serien tillämpar vi våra kunskaper och bygger upp en Code Pug från scratch!

 

 

Av Håkan Svensson SM7FLD