Sedan några dagar har SK7BQ 2M repeter i Skepparslöv 145.7375 varit QRT.
SM7GXR Anders repeateransvarig och SM7BHM Ewe tog sig på fredagskvällen upp på backen i Skepparslöv. Det visade sig att en strömbrytare i nätaggregatat hade delat på sig.

2mfix

Anders hade ett aggregat i sina gömmor, så nu fungerar det igen. Vi monterade även 3 styck fläktar i skåpet, så nu skall det bli svalare. Tack Anders för snabb utryckning.
73 Ewe SM7BHM