Det har bildats en informell grupp med intresse för AMPRNet™

Vad är AMPRNet? Läs mer (öppnas i nytt fönster)

Exempel på tillämpningar:

  • Ansluta klubbens APRS-nod SK7BQ-2 till Internet.
  • Ansluta vår repeater till Internet för att koppla upp World-wide över C4FM
  • Samhällsnytta: Sambandsresurs vid krissituationer i samhället

Status:

  • Grupp för AMPRNet på SK7BQ bildad.
  • Kontakt etablerad med ansvarig på SSA
  • Router och webserver införskaffade, konfigurering  och driftsättning är gjord.
  • SK7BQ har blivit tilldelad en adressrymd i 44.140.0.0 serien vilken vi kan använda t.ex för att koppla upp repeatern mot Internet etc.
  • Konfiguration för länksystemet är gjord.
  • Det behövs fler intresserade för att komma vidare! – Är DU intresserad av kombinationen IT och amatörradio och kan tänka dig att medverka i gruppen? Hör av dig till webbmaster.