Glädjande nog har ett flertal intresserade och sugna klubbmedlemmar redan anmält sig till vår grundkurs i DMR!

Nu stänger vi bokningen till kursen, deltagarna har fått information om kursstart

front dmr