Anmälan träffen 2017

BB 0644 crHär kan du anmäla dig till årets upplaga av Bockebodaträffen, din anmälan är helt frivillig och har enbart till syfte att visa att du kommer till södra Sveriges största Ham-fest! Träffen har varit, det går därför inte att registrera sig längre!

Filter 
Anropssignal/Företag Namn Kommer som Kommentar
SM7BHM Ewe Funktionär
SM7NUM Jan Besökare
SM7XGG Jan-Åke Carlsson Funktionär .